1. سولماز نصیرزاده , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , سیدنوید گفتاری , ابوالفضل شاکری , مریم مقدم متین , Investigating the synergistic effects of sesquiterpene lactone cynaropicrinin combination with chemotherapy drug, paclitaxel on KYSE30 human esophageal carcinoma cells , 1st Intrnational Conference on Modern Technologies in Sciences , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 2. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 3. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerous mouse cell lines , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 4. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 5. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 6. محمدابراهیم حسین زاده ملکی , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , مریم مقدم متین , Investigating cytotoxic and anticancer properties of auraptene and its two derivatives on cervical cancer in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 7. سولماز نصیرزاده , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , ابوالفضل شاکری , مریم مقدم متین , Investigating the anti-cancer effects of sesquiterpene lactone cynaropicrin on KYSE30 human esophagal carcinoma cells مری(KYSE30) , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 8. شیما غرویان , لاله رفعت متولی , سارا عبدالهی , احمدرضا بهرامی , هاشم میری حکیم آباد , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین , Investigating anticancer synergistic effects of radiation and cisplatin for treatment of cervical cancer in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 9. ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 10. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 11. فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
 12. فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین , بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
 13. سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro , اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 14. سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro , اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 15. زینب مطلوبی , علی گنجعلی , احمدرضا بهرامی , منیره چنیانی , بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 16. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , محمدرضا نصیری , مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی , اولین همایش میان وعده های غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 17. مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی , بررسی امکان تشخیص حضور باکتری های متعلق به گونه Salmonella enterica زیر گونه enterica در مواد غذایی با روش PCR-TGGE , کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
 18. مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی , ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
 19. منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی , بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
 20. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه بهنام رسولی , محمد رحیمی زاده , حسین عشقی , علی شیری , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات بنزوتیازول بر روی رده ی سلولی کارسینومای ترانزیشنال مثانه , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 21. مینا شهریاری , زهرا حجازی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علی اکبر حدادمشهدریزه , بررسی واکنش های سلولی و مولکولی بین سلول های انسانی کشت شده در معرض بافتهای ترمیم کننده حیوانات , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 22. فاطمه خسروی تبار , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , مریم وارسته کجوریان , استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها از بخش‌های مختلف گیاهAchillea eriophora و بررسی سمیت سلولی آن , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 23. سیده مینو حسینی مهر , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , صفیه صبورملکی , بررسی اثرات ضد سرطانی دو ترکیب 8 و 5-فارنسیل اکسی کومارین در رده سلولی DU145 در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 24. نسرین کاسب مجاور , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , آلا عرفائی , بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب 6- فارنسیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطان پروستات در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 25. صفیه صبورملکی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , سیده مینو حسینی مهر , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات فارنسیل اکسی کومارین بر روی سلول های کارسینومای پروستات در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 26. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , حسین نخعی زاده , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات سمیت سلولی و القاء آسیب DNA سس کوئی ترپن فروتینین بر روی رده ی سلولی سرطان پستان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 27. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , آمنه سازگارنیا , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپن فروتینین بر روی رده ی سلولی سرطانی کولون , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 28. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , مقایسه بیان NANOG، دربافت های بدخیم و نرمال معده انسان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 29. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 30. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بهرام معمار , طیبه دهمرده قلعه نو , بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 31. آلا عرفائی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , نسرین کاسب مجاور , بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145 , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 32. الناز باقری ازغدی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شبنم شمع ریز , معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 33. ساره حجی آبادی , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , کیارش قزوینی , جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 34. شبنم شمع ریز , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , حمید روحانی , الناز باقری ازغدی , جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 35. منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی , تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 36. نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 37. نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 38. آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , حجت نادری مشکین , حمیدرضا بیدخوری , محمود رئیس المحدثین , بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 39. زهرا حجازی , مینا شهریاری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علی اکبر حدادمشهدریزه , محمود رئیس المحدثین , بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 40. فهیمه صادق پورهروی , آتنا حلمی لائین , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 41. میترا صفاریان طوسی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین , بررسی الگوی بیان اندونوکلئاز CEL I در گیاه کرفس , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 42. صفیه صبورملکی , مریم مقدم متین , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیده مینو حسینی مهر , بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیب کومارینی umbelliprenin از گیاه Ferula , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 43. علی اکبر حدادمشهدریزه , سارا موسوی , جعفر همت , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علیرضا زمردی پور , سید جواد حسینی , مصطفی کشاورز , محمد رضا سام , سمانه رازقی , مهدی میراحمدی , توالی های اینترونی ابزاری کارآمد در تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تجهیز ناقل های ژنی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 44. اتنا حلمی لائین , فهیمه صادق پورهروی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , تکثیر و کلونینگ یکی از اعضا خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس , اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
 45. فاطمه انباری میبدی , محمدعلی خلیلی , احمدرضا بهرامی , ناصر مهدوی شهری , بهروز افلاطونیان , آرزو خرادمهر , فاطمه صادقیان , فرزانه فصاحت , ارزیابی ظرفیت مهاجرت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب ترومای مغزی در رت , همایش ملی بیوتکنولوژی بیوشیمی و مهندسی زیستی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 46. مارال پاشیرزاد , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 47. راهله احمدپورکاخک , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 48. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان سنگ آتش , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۴
 49. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه بهنام رسولی , محمد رحیمی زاده , علی شیری , مهدی بکاولی , محبوبه سیاهکوهی نیا , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 50. حلیمه حسن زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مروارید ساعی نسب , محمد رحیمی زاده , حسین عشقی , علی شیری , پریسا صداقت شریفی , بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 51. حسین نخعی زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , مروارید ساعی نسب , بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 52. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L , دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 53. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , فخری شهیدی , مریم مقدم متین , مرتضی خمیری , ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران , نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
 54. مطهره طورچی رودسری , احمدرضا بهرامی , حسام دهقانی , مهرداد ایرانشاهی , بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی Pteridium aquilinum بر روی سلول های کارسینومای مثانه , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 55. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 56. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 57. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 58. احمدرضا بهرامی , مطهره طورچی رودسری , حسام دهقانی , مهرداد ایرانشاهی , بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی Pteridium aquilinum در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
 59. مریم مقدم متین , آزاده حقیقی طلب , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فرشته حقیقی , بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
 60. بنت الهدا ایوبی نژاد , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , فرخ قهرمانی نژاد , رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 61. محمدرضا هاشم زاده , احمدرضا بهرامی , هانیه حسین نژاد , مریم مقدم متین , مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 62. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 63. فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 64. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
 65. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 66. فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 67. محمداحسان تقوی زاده یزدی , مهرداد لاهوتی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , پژمان آزادی , تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 68. مروارید ساعی نسب , احمدرضا بهرامی , مدیریت کروموزوم های مصنوعی , سیتوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 69. میترا عتیقی مقدم , ناصر مهدوی شهری , احمدرضا بهرامی , مدلی به منظور مطالعه تاثیر ویتامین C بر رشد و تکثیرو تمایز بافت بلاستما در in vitro , اولین کنگره سیتو تکنو لوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 70. احمدرضا بهرامی , دورنمای کاربردی و روش های مولکولی در ... , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 71. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 72. زینب نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , علی مقیمی , تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 73. مهسا قربانیون , ناصر مهدوی شهری , احمدرضا بهرامی , مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 74. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 75. فاطمه بهنام رسولی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 76. احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , سید مهدی حسنیان مهر , ناصر مهدوی شهری , نادر چاپارزاده , بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 77. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰
 78. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 79. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حسین اشتیاق حسینی , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 80. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 81. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , مهرداد ایرانشاهی , علی مقیمی , سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 82. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , علی مقیمی , مهرداد ایرانشاهی , conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 83. عباس فلاحتی سقندی کلایی , مهرداد لاهوتی , احمدرضا بهرامی , سیدکمال کاظمی تبار , علی دهستانی , اثرات پیش تیمار اشعه گاما بر افزایش تحمل به خشکی در برنج , پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۳
 84. فاطمه ناصری , کامران سرداری , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز , ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹