1. رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , محمدرضا عدالتیان دوم , احمدرضا بهرامی , شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۱-۵۰
 2. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. ) , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۵۱-۴۶۲
 3. سجاد سی سخت نژاد , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , فاطمه بهنام رسولی , مجید مومنی مقدم , سهراب بوذرپور , سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷۹۷-۸۲۸
 4. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۳-۲۱
 5. حجت نادری مشکین , مریم مقدم متین , نغمه احمدیان کیا , آسیه حیرانی طبسی , مهدی میراحمدی , مینا شهریاری , حلیمه حسن زاده , محمود محمودی , ناصر سنجرموسوی , آرمین عطاران زاده , احمدرضا بهرامی , مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان , دانش و تندرستی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۸-۴۵
 6. سهراب بوذرپور , مجید مومنی مقدم , مریم مقدم متین , حسین کاظمی مهرجردی , سجاد سی سخت نژاد , آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی , دانش و تندرستی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۲-۶۹
 7. شاهرخ قوتی رودسری , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , احمدرضا بهرامی , حسام دهقانی , حسین برقائی , گرگوری آدامز , جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۹-۳۷
 8. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاد نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی گرگان , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸-۱۷
 9. محمد مجیدی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , سیدحسن مرعشی , همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۱-۱۰۳
 10. مهدی قبولی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جعفر ذوالعلی , علی محمدی , بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۹-۱۴۷
 11. امین میرشمسی کاخکی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جولی گری , بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن , پژوهش های سلولی و ملکولی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۵۷۲-۵۸۶
 12. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , ‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬ , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۵۹-۷۶
 13. احمدرضا بهرامی , فرخ قهرمانی نژاد , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , زهرا نظری , نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم) , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۳۵-۲۴۰
 14. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاد نمینی , مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان , سلول و بافت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۵۵-۶۳
 15. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , ‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬ , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۷-۸۰
 16. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۳۵-۲۴۲
 17. ماریا بیهقی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , احمد نظامی , بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۵۷-۶۴
 18. محمدامین عدالت منش , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مریم مقدم متین , فاطمه ناصری , مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 19. جعفر ذوالعلی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , مهدی قبولی , بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۳-۱۱
 20. افسانه محکمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۲۱-۲۳۵